NEGAH AZ ZAVIYEYE DIGAR

فدراليسم درزبان نسخه پيچي محروم درماني استراتژيست هاي سياسي قدرتهاي بزرگ يعني فراهم اوردن شرايطي كه بتوان ان كشور را تجزيه كرد

Sunday, January 21, 2007

طراح نقشه: غنی سازی را متوقف کنید ( هرگونه فعالیت هسته)
ای را تعطیل کنید تا مذاکره کنیم!!!! امریکاامروزه كره زمين عملا به سه قسمت تقسيم شده است قسمتي كه حداكثر ثروت وسرمايهوتكنولوژي پيشرفته را صاحب است .قسمتي كه تلاش در بهبود وضع خود دارد وسعي ميكند با استفاده از منابع وسرمايه ايكه بشرط استخراج قادر به استفاده است وضع خودرا بسمت بهبود بكشاند وقسمتي كه ديگر مرده است وبا صدقات دوقسمت ديگر كار بهاحتضار ميگذراند. گرچه بسياري از تقدير كنندگان ونااگاهان نميدانند كشور هاي قسمدوم نيز در نهايت به سرنوشت قسمت سوم خواهند پيوست زيزا كشورهاي قسمت اولدر كنار همه تحقيقات براي ترقي خود بشدت مشغول طرح ريزي براي دوعمل شرارتاميز زیر هستند:
1: چگونه ميشود از وجود ساير كشور ها براي مقاصد استفاده بهره برد؟
2: چگونه ميشود كشورهائي را كه درصدد پيوستن به قافله انهاست نابودكرد؟
اين كشور ها در داخل سرويس هاي اطلاعاتي خود عظيمترين بانگ ريشه هاي حيات
كشورهاي قرباني را جمع اوري ميكنند با اتحادي كه بين هم دارند براي منافع مشترك هرنوع طرح كودتا مداخله نظامي توطئه جنگ هاي داخلي ترور ميريزند وانرابا
ابزار: نشست هاي كشورهاي 1+5 -شوراي امنيت -كنفرانسهاي سرسپردگان خود
در كشورهاي قسم دوم كه براي همين منظور بوجودشان اورده اند-اژانس هائي تحت
نام هاي متعدد كه ابزار دموكراتيك! مداخله براي استعمار بروش كاناليزاسيون ميباشد
تحقق ميبخشند. هم انانيكه درتماشاي جلال وجبروت اروپا وامريكا هويت باخته اند هم انانيكه بواسطه فقر اطلاعات اروپا وامريكا را تقدير ميكنند ميگويند ناز شستشان ما كه لايق اينيم چرا نكنند؟
اينان به ظلمي كه در توهين به خود وملت خود رواميدارند اگاه نيستند من مثالي ميزنمروزي در تركيه يكي از شهرونداني كه از زعماي اقتصادي بود ازمن پرسيد چرا كشورشما از تروريست هاي پ.ك.گ كه هزاران نفر از تركها را كشته اند حمايت ميكند؟من پرسيدم چه كسي به شما گفته است كه چنين چيزي حقيقت دارد؟ گفت سازمان اطلاعات وامنيت ما ميگويد روزنامه ها مينويسند راديوها ميگويند به ايشان عرض شدپس بنيان روايت مطرود است كشوري كه به ضربه دشمنان شما غير مستقيم چراغ سبز نشان ميدهد وباز غير مستقيم درهاي بسته را برويشان باز ميكند وبراي انها امكان وقدرت تامين ميكند امريكاست چشمانش گرد شد كه ما با امريكا متفق هستيم انها اينجا پايگاه دارند ما عضو ناتو ئيم و... اما روزي كه امريكا مدار 36درجه در عراق تامين كرد وعملا عراق را تجزيه كرد وسرزميني را كه مملو از نفت است تحت نفوذ كردان عراقي قرار داد واشكارا اوجالان را تحويل نيروهاي ترك داد تا از يكطرفنيروهاي كرد طرفدار خود را راضي ودستشان را باز كرده همينطور از وجود
بقاياي نيروهاي تيرخورده اوجالان الترناتيو ودشمن خوني براي مقاصد اتي ساخته
باشد كجي ژتون ايشان اصلاح شد ! پس عوامل اطلاعاتي ايران بحق وبا تقدير از هشياري ميبايست ضمن ارتباط با كساني ازاين حزب که بدستش ميافتاد نسبت به تكميلاطلاعات خود از توطئه هاي جهانخواران اقدام كند زيرا خود با دستجاتي از اين قماش در كشور خود در گير بود وتسري مسائل به اينطرف مرز عملا مشگلي نداشت ايران نمي توانست توطئه درگيري وسيعي كه در اوائل انقلاب اتفاق افتا د فراموش كند اما ما هم فراموش نكنيم كه اگر گفتيم كشورهاي قسمت اول با پيچيده ترين توطئه ها در صدد نابودي كشورهاي در حال توسعه هستند يكي از قويترين ابزارها همين است ودوست نااگاه ما نميتوانست موارد را ازهم تبيين كند زيرا زيرا از تحسين كننگان تمساح بزرگ يعني امريكا بود.دزدي كه داروندار شمارا در غيابتان از خانه شما ميدزدد تاجري كه كلاه سرتان گذاشته سرمايه اتان را ميبلعد واين شخص اگر نزديكترين دوست شما باشد شما بي لياقتتيد يا ايشان پست وفرومايه باقرعزیزی

Friday, October 27, 2006

قابل توجه دست اندر کاران ساماندهی مد ولباس

نگاهی به طرح مانتو مورد استفاده خانمهادرکشور نشان از فاجعه ای
بسیار سنگین در اینده ای نه چندان دور میدهد. قبل از این طرح نیز مانتوئی که در پشت ان دگمه ای درخشان جلب توجه میکرد اپیدمی مصرف پیدا کرده بود برای درک موضوع کافی است صفحه سیاهی بردارید ووسط ان نقطه سفیدی قرار دهید .الگوی فعلی نیز با کمری کاملا چسبان که در ادامه نمایش توجه برانگیزی از انحراف جنسی را ترویج میدهد در سطح کشور فرا گیر شده است تبعات روان شناختی این پدیده با در نظر گرفتن سایر محدودیت رفتار های جنسی انچنان با اهمیت است که شایسته است مراجع اطلاعاتی کشور ضمن کندوکاو دست های مرموز این مقوله طراح چنین مدی را برای اعدام بدست قانون بسپارند

Sunday, September 10, 2006

طوفان نيواورلئان ورابطه ان با افزايش دما در زمين

بي بي سي:
"محققان علوم هواشناسی در آستانه نخستین سالگرد توفان کاترینا که مرگ بیش از هزار نفر را در نیواورلئان آمریکا به همراه داشت هنوز با سوالات زیادی درباره نحوه پیدایش و گسترش توفان های بزرگ مواجه هستند.
هر سال در دوره پنج ماهه ای که از ابتدای ماه ژوئن آغاز و تا پایان نوامبر ادامه دارد، در حدود 60 جبهه هوای بارانزای کم فشار از ساحل غربی آفریقا به سمت ساحل شرقی آمریکای شمالی حرکت می کند.
تنها بعضی از اين جبهه های کم فشار در انتهای مسير خود به توفان های بزرگ، موسوم به هاريکين (Hurricane)، تبدیل می شوند و بیشتر آنها به صورت توفان های موسمی در غرب اقیانوس اطلس و ساحل شرقی آمریکا پدیدار می شوند.
ریک بلیک که از محققان توفان شناسی سازمان ملی اقیانوس شناسی و مطالعات اتمسفر آمریکاست می گوید دانسته های فعلی هواشناسی هنوز کامل نیست و سوال های زیادی درباره نحوه تشکیل و گسترش توفان های بزرگ وجود دارد.
"نمونه های رایانه ای ما نمی تواند به خوبی رخدادهای جوی را تحلیل و ارزیابی کند. هنوز سوال های زیادی وجود دارد که چرا در شرایط مشابه بعضی از جبهه های هوای کم فشار به توفان های بزرگ تبدیل می شوند، در حالی که برخی دیگر در حد توفان های موسمی و محدود باقی می مانند."
محققان می گویند برای تبدیل یک جبهه هوای کم فشار به توفانی بزرگ، به شرایط مختلفی مانند عبور آن از آب های گرم، رطوبت بالای هوا و اختلاف دمای سطح زمین با سطوح بالاتر جو نیاز است.
در این حال هنوز برخی از عواملی که به ایجاد توفان کمک می کنند، ناشناخته هستند.
آقای بلیک می گوید یکی از سوال های هواشناسان دلیل بروز توفان های بزرگ در برخی از مناطق جغرافیایی خاص مانند حوزه غربی اقیانوس اطلس و اقیانوس آرام است.
به گفته او یکی از عواملی که می تواند مانع از بروز توفان های بزرگ در برخی از مناطق جغرافیایی مانند سواحل جنوبی ایران شود، وزش بادهای موسمی در سطح زمین است.
سازمان فضایی آمریکا به همراه سازمان هواشناسی این کشور به تازگی یک طرح چهار و نیم میلیون دلاری را برای مطالعه گسترده تر توفان های بزرگ به اجرا گذاشته است تا به شناخت این عوامل کمک کند.
یکی از پرسش هايی که اين تحقیق قصد پاسخگويی به آن را دارد نقش احتمالی گرمایش زمین در افزایش بی سابقه توفان های بزرگ در نیمکره غربی در چند سال گذشته است.
اریک بلیک می گوید :
"هنوز زود است که بخواهیم در این باره نظر قطعی بدهیم. نظر کلی دانشمندان این است که پدیده گرمایش می تواند یکی از علت های افزایش ناآرامی های جوی باشد ولی علت اصلی آن نیست. برای به وجود آمدن توفان های شدید به اختلاف دمای میان سطح زمین و لایه های بالایی جو نیاز است، پدیده گرمایش، دمای همه لایه ها را به یک اندازه افزایش داده است."

آقای بلیک پیشبینی می کند امسال هم مانند سال گذشته حدود نه توفان شدید در حوزه غربی اقیانوس اطلس رخ دهد".

توضيح : سال گذشته زماني كه طوفان نيوئورلان در امريكا منشا تلفات وخرابي بيسابقه گرديد محققان هواشناسي با همكاري سازمان فضائي ناسا تحقيقات گسترده اي را براي كشف علل وقوع طوفانهاي بزرگ شروع كردند ان موقع تحقيقات بدون نتيجه قابل قبول پايان يافت اينجانب با تماس با خبرگزاري امريكائي كميته مذكور نظريه انقباض وتراكم چگالي زمين درنتيجه افزايش گرمايش كه درسال۱۳۴۷ ارائه واينمورد رادران پيش بيني نموده بودم در بحث مربوطه شركت نمودم گرچه مدتي طول كشيده تا اظهار نظري دراين رابطه منعكس بشود اما با توجه به خبر بالا استنباط ميشود كه تحقيقات دراين خصوص به نتيجه تاييد رسيده است نظريه انقباض اينجانب كه درست درجهت عكس نظريه انبساط ارائه گرديده همچنين ماگزيموم انتروپي را براي جهان اثبات ميكند كه طوفانهاي كاترينا درقبال ان بيشتر به يك اتفاق كوچك ميماند.نوشته شده در يکشنبه 29 مرداد1385ساعت 18:29 توسط باقر عزيزي

Wednesday, August 16, 2006

كليپ موزيك

Eva Longoria

كليپ موزيك

Tuesday, August 08, 2006

شوراي امنيت كجا؟

بار ديگر جلو چشم جهانيان شوراي امنيت نشان داد كه شوراي امنيت منافع امريكا و قدرت هاي جهاني است نه شوراي امنيت مردم جهان . اين شورا كه در تفسير غير ديپلماتيك جائيكه اقاي احمدي نژاد كار انرا در خصوص صدور قطعنامه اولتيماتوم براي ايران لكه ننگ ناميد لكه ننگ نيست بلكه سرتاسر ننگ است . اين شورا كه عرضه به تصويب رساندن هيچ قطعنامه اي را عليه تجاوز نظامي اسرائيل به خاك كشور ديگر را نداشت اين شورا كه عرضه ندارد هيچ كشور متخاصم يا يك كشور مهاجم را بجاي حمله به كشوري ديگر و راه اندازي كشت وكشتار ساير انسانها وادار كند كه تصويب پيشروي ارتش كشور خود در خاك كشور ديگر رادر پارلمان خود تصويب نكند بلكه در سازمان ملل طرح دعو ي نما يدوجهان را علنا واشكارا به هرج ومرج كشانيده است وحالا بيشتر به جلسه تصميم گيري شركا در تقسيم منافع جهاني شباهت دارد تا يك مجمع حراست از صلح وقوانين بين الملل نشست وتصويب كرد كه ايران بايستي تا فلان تاريخ جواب تهديد هاي مارا بدهد. همه تحقيقات علمي خودرا كنار بگذارد اصلا هرچه ما ميفرمائيم بكند والا ما شوراي امنيت داريم وتصويب ميكنيم كه بيائيم در فاصله چند هزار پائي بايستيم و بمب روي تاسيسات شما بريزيم . قضاوت كنيد اين سازمان اگر خود ننگ نيست پس چيست؟ امريكا كه نزاكت سياسي نداشت كه پاسخ نامه اي را كه دريافت كرده بود بدهد چرا بايد انتظار داشته باشد كه بنامه غير مستقيم وي بدون درنگ ومطابق ميل خود جواب بگيرد؟ . مسئولين كشور ما بسيار متعهد هستند كه دنبال بمب اتمي نميروند والا چه تضميني وجود دارد كه امثال صدام حسين ها فردا با داشتن بمب اتمي ناموس وشرافت ۱۰۰ ميليون ايراني را تحت اختيار خود نگيرند؟ نگاهي بدور وبر نشان ميدهد كه يا مسلح به سلاح اتمي هستند يا ابرقدرت ها داخل خاك انها با اين سلاح نشسته اند. فاسداني كه در امريكا واروپا بعنوان ايراني نشسته و شبها در كازينوها و پارتي ها گيلاس مي بدست چپ وراست خم شده ودست اين خانم و صورت ان اقا را بوسيده و ابروها را گره ميزنند وميگويند شوراي امنيت كار مرتبي كرده است ! هيچ دست كمي از جنايتكاران ندارند زيرا انها با علم بر اينكه امريكا واروپاي انها چه هدفهائي را در جهان تعقيب ميكنند و از جان مردم فقير ودرماندهاي كه روي خزائن خدادادي بايد گرسنه راه بروند تا زير پايشان با خرطوم استعمارگران مكيده شود اين مهملات را ميگويند فردا انهادر قتل عام كودك وجوان ومرد وزن شريك جنايت هستند.
نوشته شده در چهارشنبه 11 مرداد1385 bagher http://bozorg.blogfa.com

اروپا از ايران چه ميخواهد؟

اروپا كه در ايران تحسين كنندگان بيشماري داردوهمه از فرهنگ وادب واز شهرهاي زيباي ان سخن ميگويند از طراحي ها بناهاي عظيم ومغازه هاي زيبا از پل ها وپارك هاواز اينكه چه مردمان مودب ومتمدني هستندو چگونه دموكراسي اشان چشمهارا خيره ميكنداز تكنولژي وبيمارستانهاوكارخانجاتي كه توليداتشان سالها بي عيب ونقص بكار ميايد از صنايع سنگين وثروت بيحساب شان . اما همين اروپا :
در سايرنقاط جهان بخصوص افريقا وخاورميانه چنان پرونده سياسي سياهي دارد كه شايد براي جوانان ما قابل باور نباشد.چه زماني كه فرانسوي ها از كشور مهد ازادي خود پاشدند وامدند تا در روسيه ادم بكشند وچه زماني كه در الجزيره دسته دسته مردم را تيرباران كردند اسپانا كه با دردان دريائي خود عرصه را به تردد هر جنبنده اي در ابهاي خدا تنگ كرد تا بلژيك كه حالامركز ديوان عالي حقوق بشر است ولي در كنگو براي دزديدن الماسهاي مردم فقير وفلك زده ان ديار پاتريس لومومبا
قهرمان ملي انها را بالاي چوبه دار فرستاد وجنايتكاري بنام چومبه را بر انان مسلط كرد والمان كه با جنگ افروزي خود ۴۵ ميليون همين ۶۰ سال پيش ادم كشت تا برتري خودرا به دنيا اثبات كندوايتاليا كه با ماشين جنگي خود جاي جاي مسير خودرا كوبيد تا از مردم اتيوپي با فضاحت تمام سيلي بخورد همه وهمه لكه هاي سياهي هستند كه نه تنها توصيف هاي اول كلام انها را پاك نميكند بلكه اروپا امروزه نيز با تغيير چهره و تععقيب همان هدف هاي استعمارگرانه وبا مداخلات بيجا اما باابزار خداپسندانه دروغ خودهمان تصوير اوليه را به ذهنها متبادر ميسازد. بريتانياي كبير از زمان شاه عباس صفوي در ايران اقدام به محكم كردن جاي پاي خودكردوبا اعزام افراد زبده خويش همراه عاملين داخلي شروع به بهم زدن جو ومتلاطم كردن اوضاع ايران نمود تا زمانيكه بوي لجن فسيلي به مشامش نخورده بود سخنش با الفاظ قدر قدرتا وشاهنشاها شروع ميشد اما ناگهان لحن كلامش عوض شد وعلنا به تغيير وتبديل مقامات در كشور ما پرداخت تا جائيكه در زمان قاجاريه اين صدر اعظم را بر ميانداخت و بعرض ميرسانيد كه فلاني بايد نخست وزير گردد در زمان ناصرالدينشاه كاررا بجائي رسانيد كه براي به كرسي نشاندن حرف خود در خصوص زني ايراني كه در سفارتخانه اش در تهران كار ميكرد وبه روابط پنهان با سفير انگليس متهم واز ادامه كارش در سفارت توسط دولت ايران جلوگيري شد به ايران لشگر كشيد.دسيسه وفتنه هاي وي باعث بروز چند بار جنگ ميان ايران وهمسايه اش روسيه تزار ي گرديد وايران متحمل خسارات سنگين مالي وحيثيتي شد. قاجار وقتي بيدار شد ديگر اجازه حكومت نيافت انقدر از منجنيق فلك بر سرش فتنه باريد كه گذاشت ورفت اين شيوه مرضيه را انها تا پهلوي ادامه دادند. عموم نميدانند كه دموكراسي وحقوق بشر اقايان در كشور خود وساير كشور ها معاني جداگانه دارند.اروپا براي خود اتحاديه تشكيل دادبا يك پارلمان ويك واحد پول تا توسط امريكا بلعيده نشود اما شكر خدا زياد موفق نشد زيرا حالا فقط توانسته است واسطه بشود كه زمينه چپاول ملل محروم ولي ثروتمند رافراهم ودر ازا ان حق واسطگي از امريكا دريافت نمايد . اينهمه جلسات تند وتيز و مداخلات پر رويانه و سفر هاي دور جهان و قطعنامه ها نه اينكه از بيكاري بلكه در جهت همين ايفاي نقش است . انها از سر دلسوزی به مردم دنیا نیست که نگران توانائیهای نظامی کشوری ووضعیت حقوق مردمشان هستندبلکه در این فکرند که کشوری انچنان مقتدر نباشد که اگر روزی خواستند سرنگونش کنند نتوانند این سابقه سیاه انان است امیرکبیر ومصدق هم مثل لومومبا بدست انها بقتل رسید.انها درحالیکه باکشوری برای منافع خود لاس میزنند با استفاده از حربه حقوق بشر مخالفین ان رژیم را هم در اغوش خود پناه میدهند در حالیکه دریکدست برگ زیتون دارند بادست دیگر دست مدعیان انهارا درکاخ های خود میفشارند. انچه پرونده اینها را تشکیل میدهد جز دروغ وکلاه گذاشتن سر مردم بیچاره دنیا نیست .باین دلیل است که در زمینه همکاریهای منافع بین المللی خانم مركل چنان موفق است كه از طرف اقاي بوش به لقب شريك تجاري ارتقا مقام پيدا كرده است . قابل ذکر است بنظر من نامه رئيس جمهورمان به رئيس جمهور امريكااقدام سياسي هوشمندانه بود اما مركل طرف قابل توجهي نبود كه نامه از ايشان دريافت كند. در هر حال اگر وضع به اين منوال پيش برود هرچه ولع استعماري اروپا بيشتر شود چاقوي حقوق بشرشان بيشتر گلوي مردم منطقه را خواهد بريد.

+ نوشته شده در جمعه 6 مرداد1385ساعت 23:11 توسط bagher http://bozorg.blogfa.com

Saturday, August 05, 2006

بچه ها تو اين بسته براتون شكلات گذاشتم اگه النگوهاتونو بدين بهتون ميدم

Friday, July 28, 2006

welcome to: negah az zaviyeye digar

موج گراني از كدام درياست؟

مردمي كه در امد معيني دارند وگذران زندگيشان حساب وكتاب دارد بخوبي ميدانند كه از ۲ماه پيش موج جديدي از گراني بصورت مار خزنده اي دارد وارد زندگي اشان ميشود تا با نيش خود انچه را كه دكتر احمدي نژاد با خون دل ساخت زهرالود كند.هنوز مدت كوتاهي از افزايش مستمري باز نشستگان نميگذرد كه بقال وميوه فروش وديگران بي انكه كوچكترين دليلي موجود باشد بصورت شبكه اي از يك مافيا وبا وقاحت تمام به مكيدن سرخي ملايم خوني كه به چهره رنجديده انان دويده بود مشغول شده اند بنظر من اين موضوع نه اتفاقي ونه پايه واساس اقتصادي دارد از اين مسئله بوي توطئه به مشام ميرسد جادارد كه موضوع بسيار جدي گرفته شود .قابل ذكر است كه در هيچ كجاي اماكن خريد وفروش نه كسي هست كه اتيكت قيمتها را كنترل كندو نه برخوردي با گرانفروش ديده ميشود چرا بايد دربرخوردبا مسئله اي باين اهميت متولي امر غائب باشد؟ نبايد اقايان پشت ميزشان بنشينند تا شكايتي واصل شود اگر در هر شهري در فروشگاه چهار نفر مهر وموم شود باور كنيد اين موج ازهر دريائي هم كه برخاسته باشد به همان دريا بر خواهد گشت .!

.......وپاكستان

راكتور جديد پاكستان باقابليت تامين پلوتونيوم مورد نياز پنجاه كلاهك اتمي
http://enews.voanews.com/t?ctl=132DB8A:414EDD6

یک موسسه پژوهشی در واشنگتن می گوید پاکستان سرگرم ساختن یک رآکتور اتمی است که قادر است پلوتونیوم مورد نیاز ۴۰ تا ۵۰ اسلحه اتمی را در هر سال تامین کند.

موسسه علوم و امنیت بین المللی گزارش می دهد عکس های ماهواره ای یک محل احتمالی ساختمانی را برای یک راکتور بزرگتر در نزدیکی راکتور کوچک فعلی در ناحیه خوشاب در استان پنجاب نشان می دهد.

گزارش حاکی است که تاسیسات جدید می تواند قابلیت پاکستان را برای ساختن کلاهک ها از دو به ۵۰ عدد در سال افزایش دهد.

در واشنگتن، سخنگوی کاخ سفید به خبرنگاران گفت آمریکا از طرح های پاکستان آگاه شده است و آن کشور را از استفاده از آن برای مقاصد نظامی بر حذر می دارد.
خبر بالا به نقل از خبرگزاري امريكاست بسيار جالب است كه خبرنگار اشپيگل هنگام مصاحبه با رئيس جمهور كشورمان گفت :ما قبل از اينكه ايران بيائيم با مشرف مصاحبه داشتيم سپس یاد اور شد که مشرف درمورد تلاش ایران برای انرژی اتمی چه گفت... اقاي دكتر احمدي نژاد ان موقع درپاسخ خبرنگار ذكاوت سياسي در خور تحسين نشان دادوگفت: صحبت ما با شما بسيار بالاتر ازاين مطالب سطح پائين است که این گفته بسیار بجابود يكي باین دلیل که گزارش خبرنگار اشپيگل برخلاف عرف خبرنگاري بود دوم اينكه ترهات اقای مشرف بنا به خبر بالا بسیار بیجا بود. اما انچه که فعلا اهمیت دارد اینست كه چرا لحن امريكائيها براي 50 كلاهك اتمي اينقدر ملوس است بايد تعمق كرد

+ نوشته

Wednesday, July 26, 2006

ثبت دومين


Friday, July 21, 2006

divx player

گوسفند يا مرغ

Wednesday, July 19, 2006

فراموش نكنيم

بعد از توطئه شرم اور اروپا وامريكا در تحميل جنگي كه سود فراواني براي انها داشت و لي باعث از دست رفتن بهترين جوانان حتی مبارزين غيرتمند كهنسال ما وكشته شدن غيرنظاميان ايراني و هزاران ميليارد دلار خسارت مادي ومعنوي به كشور ما گرديد ايران در وضعيت اسفناكي از اقتصاد وخرابي در وسعتي به پهناي جنگ قرار داشت . اينجانب اغلب در اظهارنظرهاي مسافرين خارجي بخصوص ترکهادر مورد اتومبيلهاي قرا ضه اي كه در سطح شهر های ما تردد ميكردند ومورد استهزا انان قرار ميگرفتندبسيار ناراحت ميشدم . نميتوان نادیده گرفت كه امروزه جاده هاي كشور ما وسطح خيابانها از اتوبوسها وخودروهاي ابرومندانه اي پوشيده شده است .بعد از جنگ سازندگي در خصوص مرمت خرابي ها خيلي سريع جای خود را به تهاجم عمران واباداني در كشور داد به قسمی كه تغيير چهره ان ملموس نگرديد . باور كنيد كار كردن توي اين مملكت بسيار سخت است در پروژه وپروسه هاي بسيار عظيم جائيكه از خارجيان نيز گاهي استفاده ميشود اینقدر سريع كار كردن گاهي اشتباه کردن هم دارد در واقع كسي كه كار نميكند اشتباه هم نميكند . تصورش را بكنيد افراد شما سيل اسا در سطح كشور پراكنده اند نياز را تشخيص ميدهند برنامه ميريزند طراحي ميكنند گاهي بعضي از پروژه ها ايجاب ميكند صدها تريلي ادوات از خارج حمل ونصب کنند امور شناسائي وگمرك را انجام بدهند .سد ها بسازند كار خانجات به بهره برداري برسانند وگاهي هم ممكن است ا شتباه بکنند. با توجه به گستردگي افراد ذيربط بخوبي ميتوان متوجه شد كه در ميان انان هرنوع انسان يافت ميشود از انساني خدمتگزار وصادق گرفته تا عضوي از يك باند ورانت . اينجاست كه نقش ماشين قضائي بايستي وارد گود گردد والا پايمالي حق انسانهاي بزرگي كه كلان انديشيدند وكلان ها را ساختندنه انصاف ونه بسود كشور است

Saturday, July 15, 2006

جديدترين موزيك ها» ::.:: جدیدترین موزیکها ::.:: «
» ::.:: جدیدترین موزیکها ::.:: «

Friday, July 14, 2006

رقص دولفين ها

Sea Parasie Dolphin Show

رقص دولفينها

دولفين ژاپني

Japan2006 white dolphin frightening people >▽<

دولفين ژاپني

Monday, July 10, 2006
Friday, July 07, 2006

به موزيك گوش كنيد

Thursday, July 06, 2006

اهنگهاي دلنشين

دانستنيهاي مفيد
اظهار نظر ها پرامون مصاحبه رئيس جمهور با اشپيگل

سرچ گوگل تحت عنوان"مصاحبه رئيس جمهور با اشپيگل" بيش از 60 صفحه نتيجه ميدهد كه حاوي اظهار نظر هاي مختلف شخصيت هاي سياسي صاحبنظران مخالفين ومردم عادي پيرامون بيانات رئيس جمهور كشور ما ميباشد . در حاليكه عده اي برابر درك خود وعده اي تعمدا سعي در تخريب ان داشته اند اين وافعيت به وضوح اشكار است كه خبرنگار اشپيگل بزحمت توانسته است از دامي كه خود گسترده است خود را برهاند تبعات سياسي خبط هائي كه ابراز شده با همراهي وهمدلي منتقدان مغرض نه تنها رفع نگرديده بلكه هفت صفحه توضيحي هم كه اشپيگل بان اختصاص داده است كافي براي ان نخواهد بود. وي كه بر خلاف عرف صداقت در حرفه روز نامه نگاري براي رساندن موضوع به هولوكاست با دام گستري از فوتبال شروع كرده است بدنبال اين جمله اقاي احمدي نژاد كه" كه ارتباط ايندو را متوجه نميشوم" ناگهان با طوفاني از حملات سنجيده ظرفيت هوشي طرف مقابل مواجه وبا درماندگي وناتواني درخواست گذر از مقوله را كرده است . در محتواي گفتگو بيانات رئيس جمهوررا ميبينيم كه از صراحت لهجه بينظيربرخوردار است ومنطق كوبنده مدعي را وادار كرده است كه در چند نوبت ملت ودولت خود را محكوم كند در حاليكه اين عين واقعيت است كه اگر گفته خبرنگار اشپيگل دكترين سياسي المان باشد المان نه فقط به كليميان بلكه بدليل سببيت به جنگ جهاني دوم و بقول دكتر احمدي نژاد بايد تا هزار سال محكوم همه دنيا باشد .انجه كه اين مصاحبه را از ديگر مصاحبه ها متمايز ميسازد اينست كه اين حرفها تا كنون در باره اروپا زده نشده است اين امر عين حقيقت است كه دست اندازي ومطامع غير مشروع بقول رئيس جمهورمان دو سه كشور اروپا مسئول اصلي فتنه در خاورميانه بخصوص ايران بوده است بيش از دويست سال فقر وجنگ وخونريزي كه براي ملت مظلوم ونجيب ما حاصلي جز اشفتگي نداشته است ثمره دوز وكلك هائي است كه اكادميسين هاي بقول دكتر احمدي نژاد متخصص در دروغ وشانتاژ انها براي ما هديه كرده اند انها هر جائيكه ديده اند سياستمداري در ايران به ابزار هاي انان حمله وانها را به كنترل گرفته است يكصدا ومتحد حمله ور شده اند وانرا خطري براي غرب ناميده اند اگر بنا به تشخيص خبرنگار اشپيگل اقاي دكتر احمدي نژاد يك خطر است اين عطيه اي الهي براي حفظ منافع ايرانيان است وما انرا گرامي ميداريم.

Wednesday, July 05, 2006

Click Here To Join Iranbb.com

Tuesday, July 04, 2006

دريافت اخبار


Powered by WebGozar


Wednesday, June 28, 2006

افغان کامپیوتر

Tuesday, June 27, 2006

از مهرت لبخندي كن وبنشان بر سر ما باشد كه بباليم وبه خورشيد تو پيونديم

نقدي بر تئوري تكنولوژي فكر دكتر ازمنديان
ايران جزو ده كشور بلاخيز جهان است كه در تفسير روانشناسي كلان بدليل دارا بودن تنوع اقليمي كوهستاني وكويري وجنگلي واقوام گوناگون داراي مردمي حساس و اسيب پذير ميباشد.با اينكه در هر كشوري مقوله موفقيت هاي فردي تربيت وازمودگي خاص خودرا لازم دارد نقش برنامه ريزيهاي كلان وايجاد بستر مناسب جهت پيشرفت هاي اجتمائي يك ملت توسط مسئولين كشوري را نمي توان ناديده گرفت.اين مسئله در كشور ايران از بستر ناهنجاريهاي اجتمائي به چنان درجه اي اسيب ديده است كه عارضه افسردگي از حيطه درمان خارج ومصرف داروهاي ضد ان نه به تجويز متخصصين بلكه به يك خوددرماني وسيع تبديل واز ميليونها قرص در روز فراتر رفته است . خسارت ناشي از رفتار تهاجمي پرخاشگري خشونت كه گاه ابعاد سياسي بخود گرفته است وحوادث ناشي از ان در سطح جامعه موجبات هدر رفت پطانسيل ملي وبودجه عظيمي از اقتصاد كشور ودغدغه پليسي را فراهم اورده است اين امر نه معلول جنگ تحميلي نه محصول تحريم ها بلكه حاصل نزاع دروني جريان فكري نحوه زيست موجود با طيف وسيع ازمنديهاي حاكم بر روان كه در ذهن انسانها بصورت پارادوكس در امده است ميباشد بنظر من انچه در اين مبحث نبايد از قلم بيفتد نقش هنجار وناهنجار در زندگي مردم است در جامعه هنجار بستر طبيعي زندگي مردم به قطبها تقسيم نميشود رنگهاي شاد حاكميت دارند وصداها نجوا مانند است يك جريان قدرتمند از احاد مردم پاسداري ميكند وهشيارانه مواظب است تا هيچ نوع ناهنجاري انرا تخريب نكند در جامعه هنجار نيروي قدرتمندي جاده هاي پيشرفت راميسازد قله هاي بلند سنگ راه را هموار ميكند تا نيروي انسانها صرف رفع موانع نشود انگاه يكي را بدليل عدم پيشروي در مسير هموار به تنبلي متهم ميسازد.در واقع دكتر ازمنديان بدليل نخبه بودن با نخبه ها سخن ميگويد به اين جهت است كه انسانهارا به دو رده غافل وهشيار تقسيم ميكند از منديان بدرستي دريافته است كه صحيح تر از اصلاح بستر نجات اندسته است كه هنوز ضايع نشده اند لذا عمدا از خيل عظيم قربانيان كه انها را غافل مينامد غفلت نموده است .ازمنديان راه تحسين انگيز خود را ميرود اما اين امر نبايد موجب اين نتيجه گيري شود كه در موفقيت فردي وملي دولتها هيچ نقشي ندارند ديگران نيز بايد اين نكته را زير ذره بين مو شكافي قرار دهند كه چه عواملي كويري را ميسازند كه در باغچه ذهن مردم علف هرز ميكارد؟ رواج چنين تكنولوژي نبايد اين سوئ تعبير را رواج دهد كه مسئولين خودرا تبرئه كنند چراكه همه چيز به خود انسان بستگي دارد بلكه بايست با اتخاذ تدابير وراهكار هاي مناسب مسير مطلوبي بسازندكه انسانهائي سرشار از اميد واطمينان در ان رشد كنند.

Monday, June 26, 2006

Click Here To Join Iranbb.com

Click Here To Join Iranbb.com

Saturday, June 24, 2006امكان گفتگو با اينجانب
http://www.parsdl.com

Thursday, June 22, 2006

IranNuke The Best Site For You

Sugababes - Overload

موزيك

Wednesday, June 21, 2006

حرفهاي در گوشي

غول سرمايه داري غرب از مادر كمونيسم شرق زائيده شد

بين سالهائيكه ماركس مانيفست مترياليسم ديالكتيك را وضع كرد تا زمانيكه لنين انرا در روسيه تزاري به مرحله عمل در اورد تئوريسين ها نسخ زيادي براي بستر از مايشگاهي ماترياليسم نوشتند تا ازمون اساسي براي به مرحله اجرا در محل اصلي ان كه همانا روسيه تزاري بود فرا برسد. انزمان روسيه تزاري رقيب قدرتمند امپرياليم انگليس بشمار ميرفت وادامه موجوديت ان تهديد بزرگي در اسيا وافريقا براي بريتانياي كبير بوجود اورده بود. چين در همسايگي روسيه ولي جزو قلمرو تسلط انگليس بود. ادامه كج خلقي روسها در شبه قاره هند و افغانستان مشكلات جدي براي كشوري كه افتاب هرگز در ان غروب نميكرد توليد كرده بود .من سه شاهكار سياسي براي انگليسيها را باور دارم يكي هوش قابل تعمق در پروسه خريد زمينهاي اعراب در سرزمين فلسطين براي اسكان يهوديها كه منجر به تشكيل كشور اسرائيل شد تا اعراب را براي هميشه اسيب پذير سازد دومي اجراي تئوري ماركس يهودي بدست لنين يهودي در روسيه تزاري سوم تشكيل حزب توده در ايران وتبليغات گسترده براي ان كه باعث ترس امريكا از تسلط روسها بر بر ايران شده و منجر به مداخله امريكا وبر اندازي دكتر محمد مصدق گرديد. ابستني روسها فرزند عجيبالخلقه اي را بنام كمونيسم بجاي امپراطوري تزارها بانان هديه كرد تا ضمن نابودي اني امپراطوري در دراز مدت كشوري ويران بسازد. سرايت اقكار كمونيستي به قسمتي از اروپا كه در همسايگي روسها بود هم چنين به ساير نقاط جهان موجبات فرار سرمايه به كشوري كه امكانات بالقوه زيادي براي سرمايه گذاري داشت وخود توسط انگليسيها كشف شده بود زير بناي تولد غول كاپيتاليسم را فراهم اورد. امريكا كه بعدها حتي مقر رياست جمهوري خود را كاپيتول ناميد مسكن وماواي پر جنب و جوش سرمايه داري جهان گرديد. سرمايه داري غرب موفق شد با استفاده از نگراني كشورها از نفوذ كمونيسم اصل توازن قدرت را بانان قبولانده گسترش برق اساي سياسي ونظامي خود را كه ابزارهاي تسلط اقتصادي بودند محقق سازد

Wednesday, June 14, 2006

Apollo having fun

سلام

Monday, June 12, 2006

۞  سايتي براي دانلود نرم افزار  ۞ Your slogan here

دكتر احمدي نژاد:
قله‌های بزرگ ثروت در نتیجه‌ي عدم اجرای عدالت شکل می‌گیرد و کسانی که به این گونه ثروت‌ها دست‌اندازی می‌کنند، با قدرت پول خود، رسانه‌ها را در اختیار می‌گیرند و قلم‌ها و بلندگوها را می‌خرند، حزب درست می‌کنند و اجازه نمی‌دهند که صدای ملت به گوش کسی برسد و به این ترتیب هزاران استعداد برای حضور در عرصه‌های سیاسی و اقتصادی بدون امکانات خواهد ماند


هموطنان عزيز: مسئله اتمي توطئه اروپائي هاست وبدنبال نا اميدي اشان از چپاول كشور بوجود امده است از انجا كه اين امر دقيقا با رفاه ايرانيان در تضاد است با دفاع از حقوق خود مسئولين را ياري دهيم

Sunday, June 11, 2006

قابل استفاده در طراحي

Friday, June 09, 2006

Rood

براي همه انهائي كه احساس ميكنند

Thursday, June 08, 2006

از تصاوير: شادروان پدرم

Wednesday, June 07, 2006

Click (make a call to echo123)
Click (default action - call)
Click(add echo123 to your contacts)

Saturday, June 03, 2006

ايران كشور عجيبي است

يكي از بزرگترين كاستي هاي ما تحريف تاريخ كشور توسط قدرتهاي حاكم بوسيله پنهان نگهداشتن دليل وقايع وترور شخصيت بزرگان با انگيزه خودپر ستي لذا عدم اگاهي عموم از تاريخ كشور است باور كنيد ايران كشور عجيبي است وتاريخ شنيدني دارد گذشته به يك طرف حالا هم همينطوراست بيگانگان تاريخ وخود ما را از ما جدي تر ميگيرند شما ميبينيد اروپا وامريكا تمام گرفتاريهاي خودرا بكنار گذاشته گويا همه هم وغمشان ما هستيم مانده اند چه بكنند وچگونه ما را از سوداي انرژي هسته اي باز دارندهيچ بعيد نيست يك روزي خودشان دانش كامل هسته اي حتي كلاهك اتمي به تركيه بدهند همين بغل گوشمان پاكستان در چند كيلومتري مرز هاي ما انفجار اتمي ترتيب داد حلا چرا از ما ميترسند اين در تاريخ ما نهفته است يك روزي اقايان زير پاي قاجار پوست خربزه گذاشتند از فرماندهان ارتش كسي كودتاي خزنده را قبول نميكرد جز رضا شاه وي را روي كار اوردند قدرت بخشيدند ولي ايشان رفت با دشمن خوني انها يعني هيتلر عهد دوستي بست حتي سپهبد زاهدي كه به دوره محمد رضا شاه رسيده بود يكي از نازيان دواتشه بود شايد حالامعلوم باشد كه چرا براي بيان بسيار جسورانه اقاي دكتر احمدي نژاد همه دنيا بهم ريخت؟انها ما را از خودمان بسيار جدي تر ميگيرند زيرا ميدانند يك روزي يك افغاني امد از شاه صفوي تاج شاهي را گرفت انهم بدست خودشاه اما بعدا مردي بنام نادر با تبر زيني در دست نه تنها افغانستان را تسخير كرد بلكه هندوستان را هم گرفت سلطان عثماني كه توانسته بود بسياري از كشورهارا تحت انقياد در اورد از اوزون حسن پادشاه ايراني تركمن حساب ميبرد همه راز ما در تاريخ ما نهفته است افسوس كه مااز تاريخ دانهاي برجسته خود استفاده كافي نميكنيم ايا ميدانيد كه زمان سقوط بغداد بدست امريكائيان بسياري از اثار موجود در موزه بغداد در پناه نيروهاي مهاجم به يغما رفت؟در موزه مذكور اثار زيادي از سرزمينهائي كه اكنون در اختيار اسرائيل است و توسط بخت النصر اوردهشده بود نگهداري ميشد.هموطنان: تاسيسات اتمي اموال خصوصي كسي نيست حتي از سازندگان انهم در اينده جز نامي نخواهد ماند انها مال ملت ايران است كه با پول مردم ساخته شده وما در اينده به انها نياز داريم افرين بر بزرگمرداني كه با شجاعت و قدرت زير ضربات سهمگين بيگانگان انرا ساختند ومجادله ميكنند دور انديش باشيم وانرا پاس داريم.

Thursday, June 01, 2006

ا و را چه به شكوه شاهان

با روي كار امدن دكتر احمدي نژاد ملت ايران در اينده نزديكي خواهد ديد كه چطور انساني مصمم با افكار مثبت ميتواند كارهاي بزرگي انجام دهد فقط اين امر نياز به تغييرات عميق در ديپلماسي خارجي و نگرش داخلي دارد كه اهميت ان از زلزله اي به بزرگي 8 ريشتر نيست طبيعي است كه پس لرزه هاي ان موهش باشد ما ملت ايران ضمن هشياري بايستي واقع بين وبيدار باشيم.

فرش تبريز

Wednesday, May 31, 2006

عمارت مجلس شوراي ملي عهد قاجار

عمارت ساعت تبريز تاريخ ساخت 1322

Tuesday, May 30, 2006

وطن يعني سراي ترك با پارس
وطن يعني خليج تا ابد فارس
وطن يعني كتيبه در دل سنگ
تمدن دين هنر تاريخ فرهنگ
وطن يعني همه نيك وبه هنجار
چه پندار وچه گفتار وجه كردار

Monday, May 29, 2006

نسل سوخته وتملك مادرانه

طي سالهاي اخير ناهنجاري وخيمي در هسته اصلي اجتماع يعني خانواده بوجود امده است كه از ديدگاه اسيب شناسي خطرناك ترين نوع محسوب وان تخريب جايگاه اجزا وقرار گيري اشان بجاي همديگر است هم از ديدكاه روانشناسي هم برابر رعايت مصلحت حتي برابر صراحت قانون ضرورت دارد كه مسئول خانواده بتواند مصالح زندگي را به اجرا بگذارد درحاليكه اين حق تقريبا در بسياري از خانواده ها از سرپرست خانواده گرفته شده است چون اين پديده با فطرت مديريت واعمال نظر مرد خانه در تناقض است بلافاصله كوكي دلسردي وعدم رضايت كه در اتيه چون بهمني بر سر خانواده فرو ريخته وانرا نابود خواهد سا خت در ضمير وي نقش مي بندد مكانيسم رشد اين پارادوكس هم باين ترتيب است كه مادر بجاي پدر نشسته واز كودكان خود جهت تحكيم موقعيت واعمال قدرت استفاده و روز بروز خانواده را بيشتر بسوي ورطه هلاكت رهبري خواهد كرد كودكان بيخبر از همه جا به ستيز با پدر مشغول وخودرا بسوي اينده اي بي بهره از توانائي ها و پتانسيل فطري پدر رهبري خواهند كرد امار رو به رشد و غير قابل وصف طلاق درخانواده ها سيل جواناني كه در استانه انفجار قرار دارند از بركات اين پديده شوم است

Sunday, May 28, 2006

براوسري با تولز مفيد

My Web Search

ان قديم ها


قديم ها زندگي صفائي ديگر داشت مردم با هم مهربان بودند سپيده دم يك عطري داشت وسماور ذغالي اهنگي دلكش مينواخت .هوا طوري ديگر بود. زمزمه اب كه از كوچه ها ها ميگذشت روحنواز بود صبح زود همه بهمديگر سلام ميكردند مادر عظمتي داشت وپدر ابهتي . عطر دلمه اي كه مادر بزرگ با دستهاي چروكيده اش ميپخت فضا را پر ميكرد سر سفره خانواده هركس اشتهائي داشت . چه شد كه از اينهمه زيبائي هيچ اثر نماند؟ مردم حالا با همديگر قهرند دنبال بهانه اي اند كه بهم بپرند چه شد ان صفاي مردم كه هر اشتباهي را بهم ميبخشيدند؟ حالا كوچكتر ها ديگر بزرگتري نميشناسند موي سفيد ديگر ارجي ندارد انگار دنيا زير ورو شده است هر چي هست بيرحمي است دروغ زياد است حرمتها شكسته است اين زندگي به چه درد ميخورد جائيكه گل هست اما بو ندارد واگر دارد ما نميبوئيم.

يك براوسر قوي با سرعت زياد

Mozilla Firefox Start Page

هموطنان

يك كشور قدرتمند نيست مگر با مردمي كه اميدوارند شادند وتامين دارند . لذا قدرتهاي استعمار گر درست همينجا را هدف ميگيرند كاري ميكنند كه مردم اميد ونشاط خود را از دست بدهند درونشان اكنده از غضب باشد واميدي برايشان نما ند انگاه فتنه را برپا ميكنند دولتي كه كه از احوال مردم خويش بي اطلاع باشد يا در فاصله دوري نشسته وامور را به امان خدا بسپارد ناگهان خواهد ديد كه از منجنيق فلك سنگ فتنه ميبارد .اما هموطنان عزيزم هشيار باشيم اينها براي چيست؟ انقدر صاف نباشيم كه تصور كنيم از اين نمد كلاهي براي ما ميماند. اتش بياران معركه كه از اين فتنه ها گرمي ميگيرند قدرتهاي مخوفي هستند كه از خون ملل محروم ثروتمند ارتزاق ميكنند . در طول تاريخ بار ها اين نيرنگ بكار رفته است. مردم فارسي زبان چه چيزي بيشتر از مردم ترك زبان دارند؟ يا كرد يا گيلك ؟ مگرهمه ما به يكسان تحت تهديد توطئه هائي كه ثروت ملي ما را غارت ميكند وخود مارا از توسعه وتكنولژي باز ميدارد نيستيم؟چرا بايد بجاي اتحاد كه دشمن را از يغماي هستي ما باز ميدارد با همديگر ستيز كنيم؟ اصلا اين برازنده ماست؟بيائيد اگر هم نميتوانيم همديگر را دوست بداريم بپذيريم كه همه از تهديدي مشترك در خطريم.

Number of online users in last 3 minutes

Google


در كل اينترنت
در اين سايت

بهترين كدهاي جاوااسكريپت

آهنگ های گیگا بلاگ